Waar landbouw en natuur samenkomen

Te Sutendael grens van Kempen en leemstreek luidde men vroeger de groote klok, als men een piering vond. En een kraai die een nest gebouwd had in de Sutendaelerbosschen en juist begeven was met de zorg der kinderkamer, had zich een piering gevangen in het nabije vette Munsterbilsen. Ze vloog heimwaarts en de pier kronkelde zich wanhopig rond haar bek en wreef zijn ringen langs haar oogen. Niet geere bij! "Houd u stil", zei de kraai of ik laat u vallen. "Waar zijn we?", vroeg Pier. Boven de Kempen. Neen dan niet, vreet mij dan maar liever op.

Gebroek, het oudste gehucht van de gemeente Zutendaal, is gelegen aan de steilrand van het Kempens Plateau in het overgangsgebied Kempen-Haspengouw, vlakbij het Nationaal Park Hoge Kempen. Het vormt één van de kleinste woonkernen van het dorp en ligt in een gebied waarin bossen en landbouwpercelen, heuvels en dalen elkaar afwisselen. Door het kleinschalig karakter van het landschap is de natuur overal aanwezig, vooral in de prachtige beekvalleien, en zijn rust en stilte nooit veraf. Hier kan men leven en met volle teugen van het platteland genieten.
Op deze locatie ligt de boerderij 't Gebroek, die haar naam ontleent aan het gehucht. Als rentmeester van de aarde werkt ze biologisch. Dit wil zeggen dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmeststoffen gebruikt worden. Er wordt ook veel aandacht besteed aan het welzijn van de dieren en aan de band tussen natuur en landbouw. Een bewuste keuze voor een gezonde wisselwerking tussen mens en dier, gewas en land. Grondgebonden en grondverbonden werken aan boerenlandbouw die lokaal verweven is met de samenleving, de natuur en de boeren zelf.

 

Boekweit